De stijgende energieprijzen, het gasbesluit, de klimaatafspraken en de steeds duidelijkere wens tot duurzaamheid nopen tot energievolwassenheid. Facilitaire zaken als het energievraagstuk zitten vaak in de portefeuille van de CFO. Hoe kijken zij tegen de energietransitie aan? Waar ligt de focus voor de komende 5 jaar?

Uit de 'Nationale Benchmark Smart Energy Management' blijkt dat directies, met de CFO voorop, de focus op slechts één energie-aspect tegelijk leggen: Of het verlagen van de kosten, of de zelfproductie van energie. Terwijl er eigenlijk meer energie-gerichte prioriteiten op de directieagenda zouden moeten staan.

Wat zijn logische stappen? In dit onderzoeksrapport leest u op welke kansen ingespeeld kan worden. Afhankelijk van de energievolwassenheid worden de ‘next steps’ uiteengezet.

Dit rapport wordt u aangeboden door: